X
slider
slider
slider
slider
slider

Diagnostika a preventivní údržba ventilůSystémy preventivní údržby a oprav ventilů

IOT RedRaven

Systém preventivní údržby a oprav ventilů. Proaktivně identifikuje a řeší problémy s ventily

Co je IOT?

Termín IoT (Industrial Internet of Things or Industry 4.0; průmyslový internet věcí nebo průmyslu 4.0) odkazuje na schopnosti shromažďovat, ukládat, přenášet a analyzovat údaje výkonu průmyslového zařízení.
Tyto schopnosti jsou nezbytné pro získání úplného přehledu o výkonu zařízení.

K čemu slouží IOT?

 • Zabraňuje selhání zařízení
 • Minimalizuje prostoje a zvyšuje produktivitu
 • Snižuje celkové náklady na vlastnictví
 • Snižuje náklady na údržbu
 • Zlepšuje bezpečnost

Klíčové body našeho IOT

 • Naše služby IoT (RedRaven) mohou spravovat různorodou instalovanou základnu (vyrobenou od různých výrobců zařízení), s různými protokoly (HART, FF, Profibus, Modbus, OPC/UA) a můžeme pracovat s různými DCS
 • Zákazník uvidí na jednom portálu všechny elektropohony, pozicionéry, připojená čidla a dokonce i všechna data monitorováná čerpadel (pokud se rozhodne je také implementovat)
 • Náš portál je standardizován podle ISA 95 'Enterprise-Control System Integration' (týkající se hierarchie reprezentace) a NE107 'Self-Monitoring and Diagnosis of Field Devices', což umožňuje jednoduchou, koherentní a intuitivní vizualizaci alarmů (bez ohledu na to jak různorodá je instalovaná základna)
 • Monitorovací centra Flowserve po celém světě zajišťují, že zákazník může těžit z podpory našich inženýrů (produktových specialistů / analytiků vibrací / datových analytiků). Tato podpora zahrnuje kromě automatických alarmů také interpretaci dat, hlášení a asistenci
 • Hlavním cílem jsou v současnosti regulační ventily s elektropneumatickým pozicionérem a ventily MOV (elektrické pohony). Vyhodnocovány mohou být i on/ off aplikace (např. vysokými cykly).
 • K přípravě nabídky je zapotřebí:
- popis instalované základny (model / značka pozicionérů a elektrických pohonů; typ zařízení a revize zařízení; jaký DCS)
- jaký druh komunikace je používán (HART, FF, Profibus, Modbus, …)
- pokud existuje AMS: jaký typ a verzi AMS; potvrzení, že OPC/UA je k dispozici a umožnění použít ho ke čtení parametrů
 • Obchodní model je založen na předplatném: pevný poplatek za hardware + čtvrtletní fakturace za služby
 • Pro čerpadla a ventily může Flowserve poskytnout cloudovou infrastrukturu pro sběr a analýzu dat (preferované řešení). Pouze pro ventily máme on-premise řešení (kde infrastrukturu spravuje zákazník), ale v tomto případě Flowserve musí mít přístup přes VPN (jako uživatel zákazníkovy platformy), aby mohl provádět své monitorování.

Více o IOT RedRaven na

https://www.flowserve.com/en/innovation/iot/ a 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLnTdwup-j20B1jAZCzN4BLsAcY_8EccXV 

Více o IOT RedRaven pro ventily na

https://www.flowserve.com/en/innovation/iot/redraven-valves/ a 

https://www.youtube.com/watch?v=JUW6uCOQcXw&list=PLnTdwup-j20B1jAZCzN4BLsAcY_8EccXV&index=11

ikona PDFBrožura RedRaven >
IOT RedRaven

Kontakty

adresa

IMAHA spol. s r.o.
Staroměstská 1504/1
370 04 České Budějovice

doba

IČO: 49549171
DIČ: CZ49549171